Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
  • ب ب
حیات طیبه 1، شهد سخن 13

ماه مبارک رمضان، با شوکتی شگرف، به روی مشتاقان خدا، آغوش می‌گشاید و با هلال محرابی‌‌اش، هلهله اهل پارسایی و پروا می‌انگیزد. در  ماه مبارک رمضان، می‌توان ذخایر درون را غنی ساخت و ریزش‌های نفسانی را با رویش‌‌های سبز «‌صبر» ‌و «صلوه» ‌جبران نمود. چرا که لغزشگاه‌ها، آنگاه رخ می‌نمایند که کاهش ذخایر نفسانی توان حرکت‌های پیش رونده را از رهروان سلب گرداند.