Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
  • ب ب
جلوه های تکریم، شهد سخن 2

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) که احیاگر راستین در عصر حاضر بوده است از بستر مساجد آغاز شد و بالید و از همین رهگذر کارکردهای مساجد هویت حقیقی خود را دوباره باز یافت. حق این است که مساجد در ایران اسلامی و در چند دهه ی اخیر خاستگاه بیداری اسلامی، نهضت فکری دینی و اشاعه معارف راستین و ناب قرآن و اهل بیت بوده‌اند. در همین خانه­‌ی امن و امان است که نسل انقلابگر و جهادگر رشد یافته و پا به عرصه­‌ی جهاد و ایثار گذارده است و از دستاوردهای انقلاب اسلامی حفاظت کرده است.