Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
  • ب ب
شیدائیان سیدالشهدا (علیه السلام)

 کتاب «شیدائیان سیدالشهداء (علیه السلام)» با بهره گیری از منبرهای حضرت حجة الاسلام و المسلمین نظری منفرد تهیه شده است. همچنین در این مجموعه به وقایع مهم کربلا، معارف ناب و درس ‌های انقلاب عظیم حسینی  پرداخته شده است.

کتاب مذکور در دو بخش «منبرها» و«اسامی و شرح حال مختصری از شهدای کربلا» تهیه شده است. برخی موضوعات و مباحث کتاب عبارتند از :

  • سفیر شجاع و بصیر
  • اقامه عزا تجلی محبت
  • مجلس عزا سبب احیاء قلب
  • آزاد مردان نینوا
  • بذل جان
  • دلبستگی به دنیا درکلام امام حسین (علیه السلام)
  • امام نور و امام نار
  • شبیه ترین به رسول خدا
  • اسامی وشرح حال مختصری از شهدای کربلا