Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
انتقال دفتر مطالعات امور مساجد به تهران
شنبه, 07 بهمن 1402 تعداد بازدید: 46
Masjedpajoh.ir

دفتر مطالعات، پژوهش‌ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد به تهران منتقل گردید.
از اواخر سال 1400 تصمیم گرفته شد جهت کاهش هزینه‌ها و بهره گیری از ظرفیت حوزه علمیه تهران، دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد به تهران منتقل گردد که این مهم در اسفند 1400 انجام شد.

 


ثبت دیدگاه