Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
دوازدهمین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد برگزار شد
پنج شنبه, 04 آذر 1400 تعداد بازدید: 6
Masjedpajoh.ir

دوازدهمین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد، در روز چهارشنبه 3 آذر 1400 در دفتر مطالعات پژوهشها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شد.

اعضای حاضر در جلسه، آقایان حجج الاسلام والمسلمین:

ابوطالب خدمتی

حسین علیزاده

عبدالله توانا

محمد ترسلی

محمدعلی حججی

محمود محققیان

 

دستور جلسه:

بررسی کلیات گرایش مدیریت مسجد رشته تخصصی تبلیغ سطح 3 (تدوین اهداف دروس اختصاصی گرایش)

خلاصه مذاکرات:

جلسه با حضور افراد فوق با تلاوت قرآن آغاز گردید در ابتدا گزارشی از مصوبات جلسه قبل توسط دبیر محترم کارگروه مطرح شد. سپس در موضوع اهداف دروس گرایش مباحثی توسط اعضای محترم کارگروه مطرح گردید.

مصوبات:

  • هدف درس «فقه المسجد» به شرح ذیل تغییر کرد: «شناخت احکام کاربردی مورد نیاز امامت مسجد اعم از وقف، طهارت، اعتکاف، تصرف در اموال مسجد، تولیت و غیره»
  • درس «مهارت ورزی» و «کارورزی» به صورت عملی تنظیم شود.
  • هدف درس «اصول و مبانی مدیریت مسجد» عبارت است از: شناخت اصول و مبانی برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی و ایجاد تشکیلات، رهبری (مدیریت طبیعی امام مسجد و تأثیرگذاری بر مخاطبین)، انگیزش، نظارت و کنترل، بسیج منابع و امکانات مسجد
  • هدف درس «مدیریت منابع انسانی» عبارت است از: شناخت مدیریت و برنامه ریزی نیروی انسانی اعم از کارگزاران مسجد و جامعه هدف، انتخاب و مسئولیت سپاری، آموزش و توسعه نیروی انسانی، جامعه پذیری و مشارکت اجتماعی
  • هدف درس «رفتار سازمانی» عبارت است از: شناخت مهارت های انسانی در مدیریت اعم از رفتار فردی، گروهی و سازمانی و آشنایی با مدیریت تعارض، تیم سازی و گروه های رسمی و غیر رسمی
  • هدف درس «مدیریت فرهنگی» عبارت است از: شناخت مدیریت محتوایی و اجرایی برنامه های فرهنگی مسجد اعم از اعیاد، وفیات، مناسبت های مذهبی و انقلابی، اردوها و ...

ثبت دیدگاه