Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
دهمین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد برگزار شد
یک شنبه, 23 آبان 1400 تعداد بازدید: 6
Masjedpajoh.ir

دهمین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد در دفتر مطالعات پژوهش ها و ارتباطات حوزوی در تاریخ 19 آبان 1400 برگزار شد.

در این جلسه کلیات گرایش مدیریت مسجد رشته تخصصی تبلیغ سطح 3 (ادامه تدوین عناوین و آغاز تدوین اهداف دروس اختصاصی گرایش) توسط کارشناسان بررسی گردید.

اعضای حاضر در جلسه، آقایان حجج الاسلام و المسلمین:

ابوطالب خدمتی

حسین علیزاده

عبدالله توانا

محمد ترسلی

محمدعلی حججی

محمود محققیان

دستور جلسه: بررسی کلیات گرایش مدیریت مسجد رشته تخصصی تبلیغ سطح 3 (ادامه تدوین عناوین و آغاز تدوین اهداف دروس اختصاصی گرایش)

خلاصه مذاکرات:

جلسه با تلاوت قرآن و گزارشی از مصوبات جلسه قبل آغاز شد.

عنوان کارگاه مهارت ورزی تصویب شد و مقرر شد در سرفصل های آن ذکر شود که متعلم باید کارورزی انجام دهد تا نمره این درس را کسب کند.

پیشنهاد شد عنوان کارورزی به عنوان پایان نامه دیده شود.

اشکال شد: اولاً این نوع پایان نامه در حوزه مرسوم نیست و ثانیاً شیوه اجرای آن و نحوه ارزیابی آن بسیار سخت است.

مصوبات:

عنوان معماری و تاریخ مسجد در اسلام حذف شود و بنا شد در عناوین مسجد شناسی و مسجد طراز دیده شود.

عنوان: کارورزی 16 ساعت

اهداف عناوین ذیل:

هدف مسجد شناسی: شناخت مسجد از دیدگاه آیات و روایات و آشنایی با کارکردها، تاریخ و معماری آن

هدف فقه المسجد: شناخت احکام مبتلی به امامت مسجد

هدف مسجد طراز انقلاب اسلامی: شناخت جایگاه مسجد در نظام سیاسی اسلام و نقش شبکه مساجد در تحقق تمدن اسلامی بر اساس مبانی امامین انقلاب

هدف حقوق مسجد: شناخت جایگاه حقوقی مسجد در قوانین و اسناد جمهوری اسلامی، آشنایی با آسیب ها و ظرفیتهای قانونی و حقوقی مسجد

هدف سمینار ائمه جماعات موفق: شناخت الگوهای موفق امامت و مدیریت مسجد و آشنایی با تجارب آنها

مقرر گردید: عناوین ذیل توسط اساتید هدف نویسی و سرفصل نویسی شود.

1. کارورزی، حقوق مسجد: استاد حسین علیزاده

2. مسجد شناسی، آداب امامت مسجد و اصول ارتباطات: استاد محمد ترسلی

3. فقه المسجد: استاد محمد علی حججی

4. مسجد طراز انقلاب اسلامی: استاد محمود محققیان

5. سمینار ائمه جماعات موفق: استاد عبدالله توانا

6. اصول و مبانی مدیریت مسجد، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت فرهنگی: استاد ابوطالب خدمتی


ثبت دیدگاه