Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
پژوهش
یک شنبه, 09 آذر 1399 تعداد بازدید: 178
Masjedpajoh.ir

 

متن بیانات به کار رفته در پادپخش:

از همه این حرف هایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش است...
پول فی نفسه اقتدار نمی‌آورد. آنی که اقتدار می‌آورد، دانش است. امروز اگر آمریکا پیشرفتگیِ علمیِ خودش را نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگوئی بکند و در همه‌ی مسائل عالم دخالت بکند...
ثروت هم اگر به دست می آید از ناحیه علم به دست می آید علم را اهمیت بدهید. اینی که من سالهاست روی مسئله‌ی علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمیِ موجود تکیه میکنم، به خاطر این است. بدون انواع دانش، اقتدار کشور امکانپذیر نیست. دانش اقتدار می‌آورد.

دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور ۶/آبان/۸۸


پژوهش خیلی مهم است. البتّه ما پژوهشگاه‌هایی داریم، خوب هم هست امّا خود دانشگاه‌ها باید پژوهش‌محور بشوند؛ پژوهشگاه درست کنند، پژوهشکده درست کنند و خود دانشگاه بشود پژوهش[محور]. منافاتی هم ندارد که بیرون هم باشند، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های بیرونی وجود داشته باشند امّا خود دانشگاه‌ها بشوند پژوهش‌محور.

دیدار رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری ۲۰/آبان/۹۴


ما اگر تحقیق را جدی نگیریم، باز سالهای متمادی بایستی چشم به منابع خارجی بدوزیم و منتظر بمانیم که یک نفر در یک گوشه ی دنیا تحقیقی بکند و ما از او یا از آثار تألیفی بر اساس تحقیق او استفاده کنیم و اینجا آموزش بدهیم. این نمیشود؛ این وابستگی است؛ .....من بارها گفته ام که ما از شاگردی ننگمان نمیکند که شاگردی کنیم؛ استاد پیدا بشود، ما پیش او شاگردی میکنیم؛ اما از این ننگمان میشود که همیشه و در همه ی موارد شاگرد باقی بمانیم؛ این که نمیشود.

دیدار اساتید و رؤسای دانشگاهها ۹/مهر/۸۶

 

موضوعات مرتبط با پژوهش

 1-  20  جمله از رهبر انقلاب درباره «علم و پژوهش»

2- اهمیت موضوع تحقیق

3- تحقیق و پژوهش در کلام مقام معظم رهبری حفظه الله

4- پژوهش های حوزوی در نگاه رهبری

 

 

 


ثبت دیدگاه