Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
گرایش «مدیریت مسجد» تصویب شد.
دو شنبه, 12 خرداد 1399 تعداد بازدید: 134
Masjedpajoh.ir

.

در جلسه شورای گسترش حوزه های علمیه درسال 99  گرایش «مدیریت مسجد»، سطح سه رشته تبلیغ مورد بررسی قرارگرفت که در نهایت این گرایش به تصویب رسید.

گرایش سطح سه مدیریت مسجد در جلسات کارشناسی دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امورمساجد درسال 98 بررسی گردید که پس از آن، با درخواست ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد از مدیر حوزه های علمیه( آیت الله اعرافی) به شورای گسترش حوزه های علمیه ارجاع داده شد و در نهایت، این شورا با تصویب این گرایش موافقت کرد.

این رشته برای طلاب مقطع تخصصی سطح 3 پیش بینی شده است که از جمله اهداف این رشته، شناخت مسجد و تبیین مباحث تخصصی مدیریت مسجد، تربیت امام جماعت به عنوان کار ویژه اصلی روحانیت برای مساجد و پرورش پژوهشگران توانمند در این زمینه می باشد. لازم به ذکراست دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی درحال طراحی گرایش مذکور به صورت تفصیلی می باشد تا در آینده ایی نزدیک تمهیدات تاسیس مرکز تخصصی مدیریت مسجد توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد فراهم شود.


ثبت دیدگاه