Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
Masjedpajoh.ir
میز طلاب جوان
یک شنبه, 04 آبان 1399 تعداد بازدید: 93
Masjedpajoh.ir

 

جلسه اول میز طلاب جوان جهادی (1399/7/10)

موضوع جلسه: بررسی راهکارهای ارتقاء رونق مساجد (با عنایت به عملکرد جهادی آنها)

 اعضاء: حجج اسلام: توانا، مرادی، صادقی، کاظم زاده، صبور، تیموری، محمدی، رضازاده، صالحی، شفیعی، احمدی، کریمی، رضوی، نیکبخت، سمودی

مکان: دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوری

 

محورهای مطرح شده در جلسه:    

 1. تربیت طلابی با مهارت‌های ارتباط گیری و مدیریت کردن (تربیت فرد محوری در طلاب ریشه تمام ناکامی‌های در مدیریت‌های فرهنگی است)
 2. انتخاب امام جماعت از طلاب فعال جوان  و به ‌وسیله‌ی خود مردم
 3. عدم تعیین ملاکات و شرایط ناکارآمد برای گزینش امام جماعت توسط امور مسجد
 4. تعریف جایگاه مسجد در حکومت اسلامی
 5. تولید دانش و علم در جهت مدیریت مسجد
 6. آموزش مهارت ارتباط گیری به امام جماعت مسجد
 7. کادرسازی در مسجد و پرورش نیرو( جذب، سازماندهی، آموزش)
 8. داشتن هیات امنا و امام جماعت با روحیه جهادی
 9. تعیین تکلیف نهایی برای رسیدن به چارچوب نهایی مدیریت مساجد درکشور(کدام نهاد مسئول است)
 10. گزینش امام جماعت از طریق شناسایی نخبگانی باشد نه آزمون و مصاحبه
 11. شرط داشتن سابقه کار جهادی برای امامان جماعت وبرگزاری اردوهای جهادی برای امامان جماعت فعلی
 12. کم شدن کارکردهای مسجد فرصت است نباید به مسجد برنامه اضافه، تحمیل کرد؛ از کار اصلیش جا می‌ماند.
 13. جذب نیروی کارآمد و موفق برای تصدی امام جماعت مسجد و نفی گزینش آزمونی (شناسایی به صورت شبکه‌ای)
 14. سرمایه‌گذاری در جهت ارتقاء جایگاه مسجد و کرامت مسجد داری توسط طلبه‌ها
 15. احیاء برخی کارکردهای قدیمی مسجد مانند حل اختلاف و افزودن کارکردهای جدید
 16. تدبیر جدی برای الگوی معیشتی طلاب
 17. قرار گرفتن مساجد در متن مسائل محله و کشور
 18. آموزش عملیاتی امامان جماعت ناظر به کف میدان و عدم اکتفا به آموزش های تئوری
 19. رایزنی و جهت دهی به منابع کمک رسانی مانند بنیاد علوی، بنیاد مستضعفین و غیره ...  و توزیع کمک های مالی از کانال مسجد در محلات
 20. معرفی مساجد الگو
 21. محور قرار گرفتن مساجد در حل مشکلات محله
 22. محوریت مساجد در فعالیت‌های فرهنگی و جهادی مانند موکب اربعین و ...
 23. تحویل برخی مساجد به گروه های جهادی به صورت آزمایشی
 24. استفاده از افراد خودساخته و فعال به جای تربیت نیرو برای مساجد
 25. داشتن الگوی عملگرا و کارآمد برای تربیت بهتر طلاب
 26. ارتباط‌گیری با مدیران و مسئولین مدارس علمیه و همفکری جهت شناخت ظرفیت های طلاب مدارس
 27. آسیب‌ها و فرصت‌های مسجد و هیات مشابه است می توان از تجربه آنها استفاده کرد.
 28. مشخص شدن راهبرد امور مساجد در مورد مردمی یا حکومتی بودن مدیریت مسجد  
 29. همخوانی ماموریت مساجد با امکانات و ظرفیتشان

 

جهت مشاهده آلبوم تصاویر جلسه اینجا کلیک کنید


ثبت دیدگاه