گروه : اخبار دفتر مطالعات
شماره : 8212
تاریخ : سه شنبه, 17 اسفند 1400
ساعت : 10:43:50.8865004
بیست و سومین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد در تاریخ 11 اسفند 1400 برگزار گردید

بیست وسومین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد رشته تخصصی تبلیغ سطح 3، در دفتر مطالعات پژوهش ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد در تاریخ 11 اسفند 1400 برگزار گردید.

حاضرین در جلسه؛ حجج الاسلام والمسلمین آقایان:

ابوطالب خدمتی

حسین علیزاده

عبدالله توانا

محمد ترسلی

محمدعلی حججی

دستور جلسه:

تدوین سرفصل های درس اصول مدیریت مسجد

خلاصه مذاکرات:

جلسه با حضور افراد فوق و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید سپس سرفصل های درس اصول مدیریت مسجد که توسط استاد خدمتی طراحی شده بود، مطرح و سرفصل های آن به شرح ذیل تصویب گردید.

مصوبات:

سرفصل درس «اصول مدیریت مسجد» به قرار زیر تصویب گردید:

کلیات و مفاهیم (تعریف، اهمیت و جایگاه مدیریت، مدیریت در اسلام، بایسته‌ها و الزامات مدیریت مسجد و...)

برنامه ریزی (اهمیت و ضرورت، انواع، مراحل، عوامل تاثیرگذار بر برنامه ریزی در مسجد و...)

تصمیم گیری (اهمیت و جایگاه، انواع ، مراحل تصمیم گیری در مسجد، مدیریت جلسات تصمیم گیری و...)

سازماندهی و ایجاد تشکیلات (اهمیت و ضرورت، انواع، عناصر سازماندهی در مسجد، گروه های رسمی و غیر رسمی و...)

رهبری (اهمیت و جایگاه رهبری «مدیریت طبیعی» در مسجد، سبک های رهبری، نفوذ و تاثیر گذاری بر مخاطبان مسجد و...)

انگیزش (اهمیت و ضرورت انگیزش در مسجد، انواع انگیزه ها با تأکید بر انگیزه های معنوی، و...)

نظارت و کنترل (اهمیت و ضرورت، انواع، مراحل نظارت و کنترل در مسجد و...)

بسیج منابع و امکانات (اهمیت و ضرورت، انواع منابع و امکانات مسجد و...)