گروه : اخبار دفتر مطالعات
شماره : 7212
تاریخ : یک شنبه, 08 اسفند 1400
ساعت : 12:21:19
بیست و دومین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد در تاریخ 4 اسفند 1400 برگزار گردید

بیست ودومین جلسه کارگروه علمی طراحی و تدوین گرایش مدیریت مسجد رشته تخصصی تبلیغ سطح 3، در دفتر مطالعات پژوهش ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد در تاریخ 04 اسفند 1400 برگزار گردید.

حاضرین در جلسه؛ حجج الاسلام والمسلمین آقایان:

حسین علیزاده

عبدالله توانا

محمد ترسلی

محمدعلی حججی

دستور جلسه:

ادامه تدوین سرفصل های درس حقوق مسجد

خلاصه مذاکرات:

جلسه با حضور افراد فوق و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید سپس باقیمانده سرفصل های درس حقوق مسجد که توسط استاد علیزاده طراحی شده بود، به عنوان ادامه ی مباحث جلسه قبل مطرح و سرفصل های آن تصویب گردید. در ادامه، سرفصل های درس تاریخ و معماری مسجد که توسط استاد حججی طراحی شده است مطرح و پیرامون آن تبادل نظر شد.

مصوبات:

سرفصل درس «حقوق مسجد» به قرار زیر تصویب گردید:

کلیات

تعریف، اهداف، انواع، ضرورت شناخت حقوق مسجد و کارگزاران آن و...

حقوق مرتبط با مسجد در قوانین

 ثبت مسجد؛ رابطه متقابل حقوقی دولت و مسجد؛ مسائل حقوقی وقف مسجد و رقبات آن؛ معافیت مساجد از پرداخت عوارض و حق ثبت و غیره...، معافیت موقوفات مسجد از مالیات بر درآمد و  مالیات ارث و غیره، استثناء خدام مسجد از برخی از مواد قانون کار، مسائل حقوقی بسیج مسجد و کانون فرهنگی و...، قوانین تبدیل، انتقال و فروش موقوفات مسجد، مسائل حقوقی مربوط به حفظ اموال مسجد؛ اخذ مجوز برای عرضه کالا و خدمات در مسجد.

مسجد در مقررات:

مرکز رسیدگی به امور مساجد، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دادگاه ویژه روحانیت، کانون های فرهنگی، پایگاه های بسیج، آموزش و پرورش و...

حقوق مسجد در اسناد بالا دستی

فرمان تاسیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیاست های کلی نظام در بخش فرهنگ، مجوز رهبری در اجرای طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،نقشه مهندسی فرهنگی کشور و ...

آراء قضائی درباره مسجد

آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ....

کارگاه عملی  شیوه قراردادنامه نویسی، مسائل حقوقی اردو و سفر، مسائل حقوقی استفاده از امضا و مهر مسجد و...