گروه : اخبار دفتر مطالعات
شماره : 1060
تاریخ : دو شنبه, 05 آبان 1399
ساعت : 03:23:48
نرم افزار اندروید

 

معرفی نرم افزار اندروید کتابخانه دفتر مطالعات

 

 

 

 

نرم افزار اندروید  آثار دفتر مطالعات، پژوهش ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد

را با کلیک روی تصویر زیر و یا از طریق تلفن همراه (qr code reader) دانلود نمایید.