گروه : کارگروه ها و هیأت های اندیشه ورز
شماره : 6
تاریخ : سه شنبه, 06 آبان 1399
ساعت : 12:43:15
کارگروه علمی کتاب اخلاق خدمت امامان جماعت

 

کارگروه علمی تالیف کتاب «اخلاق خدمت امامان جماعت» با حضور حجت الاسلام حسینی مجد مدیر نظارت و ارزیابی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار گردید.

در این جلسه که حجت الاسلام بوسلیکی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده پروژه نیز حضور داشت، سوالاتی در رابطه با تاثیر فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی امامان جماعت در نحوه اداره مسجد و تعامل با کارگزاران و مامومین و راهکارهای تقویت فضایل اخلاقی ایشان طرح گردید که توسط حجج اسلام حسینی مجد و توانا مدیر دفتر مطالعات پاسخ داده شد.

پروژه تالیف کتاب «اخلاق خدمت امامان جماعت» از جمله برنامه های سال جاری دفتر مطالعات می باشد که طی آن نویسندگان تلاش خواهند نمود تا ضمن آسیب شناسی اخلاق امامان جماعت، راهکارهایی را جهت ارتقاء سطح اخلاقی امامان جماعت ارائه نمایند که منجر به افزایش بازدهی و تقویت کارکردهای مسجد گردد.